0

Niciun produs în coș.

Investim 200.000 de euro într-un Hub educaţional

„Conceptul Kids in Business este menit să le dezvolte celor mici spiritul de iniţiativă, curiozitatea de a cerceta şi a descoperi.“

Nicoleta Munteanu, fonda­toa­­rea programului Kids in Business şi fondator şi acţionar principal al Eu­ro­in­sol, vrea să investească în pre­gă­ti­rea viitoarelor generaţii de antre­pre­nori printr-o serie de parteneriate cu şcoli.

„Am creat programul în 2012, iar acesta a devenit un business când s-a semnat pactul pentru educaţie antre­pre­norială în 2019 între Ministerul Educaţiei şi Confederaţia Naţională pen­tru Antreprenoriat Feminin şi Fe­deraţia Petrol şi Gaze. Edu­caţia antre­prenorială în­tâi trebuie intro­dusă ca mate­rie opţională la gim­na­ziu şi liceu. Investiţia de 200.000 de euro a fost realizată într-un hub de educaţie antrepre­no­ria­lă, în manuale interactive de­dicate copiilor din ciclul pri­mar. Vom avea de aseme­nea şi pro­pria aplicaţie pen­tru iOS şi Android şi ne con­centrăm atenţia pen­tru a dez­volta educaţia antrepre­no­rială şi în Realitatea Virtuală de­oarece copiii sunt foarte des­chişi la teh­nologie. Pro­gra­mul se adresează şco­lilor care vor să introducă în programă aceas­tă materie, copiilor între 6 şi 14 ani care vor să par­ticipe la hubul Kids in Busi­ness“, a spus Nicoleta Munteanu.

Printre primele şcoli cu care a iniţiat un parteneriat este şi Lauder din anul 2020. Mai mult, din 2020 şi până la final de 2021 programul a fost accesat până în prezent de peste 1500 de elevi de ciclu primar din şcoli private şi de stat.

Investiţia iniţială este de aproxi­mativ 200.000 de euro, sumă alocată pentru dezvoltarea progra­melor de educaţie antreprenorială, orga­niza­rea de târguri dedicate micilor an­treprenori, manuale de educaţie an­treprenorială interactive, aplicaţii şi jocuri de educaţie antre­pre­norială, dar şi pentru crearea pri­mului hub de educaţie antrepre­norială pentru copii, localizat în sectorul 2 al Capitalei.

„În prezent, sistemul educaţional românesc pune mai degrabă accentul pe memorarea unor noţiuni în loc să sti­muleze gândirea critică şi poten­ţia­lul elevilor, iar rezultatele sunt sur­prin­se la testele PISA, unde avem prin­­tre cele mai slabe rezultate. Con­cep­tul Kids in Business este me­nit să le dez­volte celor mici spiritul de iniţia­ti­vă, curiozitatea de a cerceta şi desco­peri şi totodată să-i înveţe că orice eşec este o lecţie şi o oportu­ni­ta­te de creştere“, a spus Nicoleta Munteanu.

Kids in Business se adresează atât copiilor care vor să urmeze cursuri individuale, şcolilor care vor să introducă cursurile de educaţie an­tre­prenorială în curricula opţională, dar şi corporaţiilor mari care inves­tesc în proiecte cu caracter social. Programul îşi propune să dezvolte spiritul de iniţiativă şi antreprenorial în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6-14 ani, printr-o serie de ateliere hibrid şi nu numai, susţinute de antreprenori din România.

De la începutul acestui an, mai multe şcoli de stat şi private din oraşele Bucureşti, Braşov, Cluj şi Chişinău au integrat programele de iniţiere în educaţie antreprenorială Kids in Business în cadrul proiectelor precum „Şcoala Altfel“ sau „Summer School“, la care au participat în total peste 1500 de elevi de ciclu primar.

*Acest articol a fost publicat pe zfcorporate.ro.

Articole Recente

Târgul Kids in Business la școala primară de la Liceul Internațional Ioanid

Astăzi, 13 Iunie 2024, elevii școlii primare de la Liceul Internațional Ioanid, absolvenți ai programului de educație antreprenorială Kids in Business, au […]

Citeste mai mult

Targul Kids in Business la școala primară de la Mark Twain International School

Astăzi, 12 Iunie 2024, elevii clasei a I-a de la Mark Twain International School , absolvenți ai programului de educație antreprenorială Kids […]

Citeste mai mult

Târgul cu vânzare Kids in Business – SustainKids, ediția a II-a

Kids in Business promovează și sprijină afacerile sustenabile în rândul copiilor. În cadrul orelor de educație antreprenorială Kids in Business, copiii au […]

Citeste mai mult